[ Engelbrekts VC ] 

FOKUS PÅ MÄNSKLIGHET

Välkommen till den mänskliga vårdcentralen i Ludvika och Smedjebacken. Här tar de hand om människor. Det ville vi skulle synas på deras webbplats. Vi tycker vi lyckades mycket bra med det uppdraget.

┍┗┖┘┞┧┭┫┵║═╏╔╩╰╹╺╻╸╷╼━│┑┐┃

 

FOTO | VARUMÄRKESUTVECKLING  | WEBB