Vi bygger Leksands Knäckebröds varumärke tillsammans med Cogs Creative

I dagens Resumé kan man läsa om vårt senaste stora projekt. Tillsammans med Anna Romson från Cogs Creative hjälper vi Leksands Knäckebröd att stärka deras varumärke.

Vår VD och tillika varumärkesstrateg Marcus Hanser har arbetat tillsammans med Anna i över ett decennium med knäckebrödsbagarna i Häradsbygden (bland annat har de lanserat begreppet och produkten Knäckepizza). Ett samarbete som de har tagit med sig till sina respektive företag.

I denna kampanj fokuserar vi på den närodlade och ekologiska rågen och hur den blir ett gott ekologiskt knäckebröd. För det har vi tillsammans med Julius Aspman och uppdragsgivarens egna resurser producerat tre filmer som går i digitala/sociala kanaler. Till detta arbetar vi också upp deras organiska sökresultat (SEO).

Du kan läsa mer om kampanjen här: Till Resume.se