VARUMÄRKESARBETE_

Ditt varumärke är grunden för alla dina marknadsföringsinsatser, och din identitet. Med en tydligt utmejslad varumärkesplattform blir livet som företag betydligt enklare. Det blir också tydligare hur marknadsföringen ska se ut, och den blir även mer träffsäker.

Hur vi gör varumärkesarbetet

I arbetet med ditt varumärke hjälper vår varumärkesexpert dig att formulera ett varumärkeslöfte och en vision. Detta arbete sker efter att en workshop hållits med dig som kund, där ni får svara på en rad frågor om företaget och dess identitet.

┍┗┖┘┞┧┭┫┵║═╏╔╩╰╹╺╻╸╷╼━│┑┐┃

WEBBPRODUKTION