Vad du får för pengarna

Vi har alla en budget. ett investeringsutrymme, men meningen att investera i marknadsföring och/eller varumärke är att de ska ge mångdubbelt tillbaka. Och det gör det, om byrån i fråga vet vad de håller på med. Det gör vi.

”ju tidigare en kund har bestämt sig för att köpa av dig, desto bättre kan du ta betalt”

ROI brukar det kallas i affärslingo – Return on Investment. Det behöver inte alltid handla om direkta pengar. Det kan likväl vara ökad kännedom eller förbättrade attityder, alltså ökad värde på varumärket. Det ger i sin tur ökade marginaler – ökad vinst. En svårare investering att göra då det blir en tydlig utgift på ett konto, men ROI sipprar tillbaka på helt andra delar av bokföringen. Då i form av minskade kundförluster, färre rabatter, fler löpande kundavtal och så vidare. Den grundläggande regeln är att ju tidigare en kund har bestämt sig för att köpa av dig, desto bättre kan du ta betalt. Mer om kort- och långsiktiga marknadsinvesteringarna kan du läsa här.

”därför uppgraderar vi idag våra rapporteringsrutiner”

Nåväl, ROI är alltså ett mycket viktigt begrepp i valet av reklambyrå. Eller hur? Det är ju skälet att anlita en sådan. Och i dessa digitala dagar är det så enkelt att mäta den. Därför uppgraderar vi idag våra rapporteringsrutiner. Våra uppdragsgivare ska kunna få veta exakt vad de får för pengarna.

Marcus Hanser
VD