Till dig som älskar att skapa innehåll

Hjulen rullar allt snabbare för fler av våra uppdragsgivare. Fler uppdragsgivare kommer. Behovet av content i form av text, bilder och video på olika sätt ökar helt enkelt. Är det något du håller på med och brinner för? Hör av dig till anette@dalarna.digital så fort du kan, för vi behöver utöka vårt nätverk av leverantörer. Kom ihåg att inkludera CV, arbetsprover, priser samt vilken utrustning du har och använder.