STRATEGI_

Är konverteringen från besökare låg? Beror det på användarupplevelsen, lågt varumärkesvärde eller för intensivt säljande? Det är smart att tänka innan göra. Vi definierar den brinnande plattformen och vad åtgärderna bör vara.

┍┗┖┘┞┧┭┫┵║═╏╔╩╰╹╺╻╸╷╼━│┑┐┃

 

STRATEGI