SOCIALA MEDIER_

Området sociala medier är komplext. Det inrymmer idag FaceBook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tik Tok och även YouTube. Arbetet inkluderar både redaktionellt arbete och annonsering.

Vad kan göras med sociala medier?

Sociala medier kan användas för att driva en kampanj för ett varumärke, sälja specifika produkter eller för att interagera med din målgrupp. Vad som är lämpligast och mest effektivt beror på ditt varumärke.

Bakåtlutat läge

Medan sökmotoroptimering lämpar sig bäst för de människor som letar efter något, är sociala medier mer effektivt för de som inte söker aktivt. De befinner sig i bakåtlutat läge, precis som TV-tittarna mellan två program.

Genom att väcka rätt uppmärksamhet, kan vi väcka ett begär. Kanske räcker det inte för att leda till ett köp just den gången. Det är inte heller alltid målet. Ibland vill vi bara påminna om att ditt varumärke finns, och vad det står för. Så att kunden kan söka efter det på Google senare.

┍┗┖┘┞┧┭┫┵║═╏╔╩╰╹╺╻╸╷╼━│┑┐┃

STRATEGI