Ny Eu-lagstiftning – Google Analytics 4

Google Analytics 4- IMY-Dalarna Digital

Är det ok att använda Google Analytics 4?

Sedan den 10 juli 2023 har EU-kommissionen fattat ett beslut som har stor betydelse för användningen av Google Analytics 4 i Sverige och överföring av personuppgifter till amerikanska företag. Beslutet gäller det nya EU-U.S. Data Privacy Framework och fastställer att Förenta staterna garanterar en adekvat nivå av dataskydd som är jämförbar med den som finns inom Europeiska unionen. Detta öppnar dörren för säker överföring av personuppgifter från EU till deltagande amerikanska företag utan att kräva ytterligare dataskyddsåtgärder.

Det nya ramverket inför också bindande skyddsåtgärder för att ta itu med de farhågor som den Europeiska domstolen för rättvisa tidigare har framfört. Det inkluderar att begränsa amerikanska underrättelsetjänsters åtkomst till EU-data till vad som är nödvändigt och proportionerligt samt etablerandet av en Data Protection Review Court (DPRC), som EU-medborgare kommer att ha tillgång till. Detta är en viktig förbättring jämfört med det tidigare Privacy Shield-mekanismen.

Beslutet har tagits emot positivt av olika aktörer, inklusive Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som betonar att detta beslut kommer att säkerställa säkra datatransaktioner, fördjupa ekonomiska band och bekräfta gemensamma värderingar mellan EU och Förenta staterna.

För svenska företag och organisationer innebär detta att det nu är möjligt att fortsätta eller börja använda Google Analytics 4 för att samla in och analysera webbtrafik och användardata utan att riskera att bryta mot dataskyddslagstiftningen. Beslutet erbjuder även rättslig klarhet och förutsägbarhet för företag som arbetar med datatransaktioner över Atlanten.

Det är viktigt att notera att det nya ramverket inkluderar starka åtaganden och skyddsåtgärder från de deltagande amerikanska företagen. De måste följa en detaljerad uppsättning av integritetsåtaganden som säkerställer att personuppgifter hanteras ansvarsfullt och att data raderas när det inte längre är nödvändigt.

Vidare innebär detta beslut att det finns flera vägar till rättsligt skydd för EU-individer om deras data hanteras felaktigt av amerikanska företag. Detta inkluderar oberoende tvistlösningsmekanismer och en skiljedomspanel för att säkerställa rättvisa rättsmedel.

Samtidigt understryker det nya ramverket behovet av att begränsa tillgång till data för amerikanska myndigheter, särskilt när det gäller brottsbekämpning och nationell säkerhet. Åtkomst till data begränsas till det som är nödvändigt och proportionerligt för att skydda nationell säkerhet.

Vändpunkten för Google Analytics 4
Detta beslut markerar en vändpunkt för användningen av Google Analytics 4 och liknande verktyg i Sverige. Det ger företag och organisationer möjlighet att dra nytta av avancerad webbanalys för att förstå och förbättra användarupplevelsen, samtidigt som de kan vara trygga med att deras hantering av personuppgifter är i linje med europeiska dataskyddsnormer.

Det är också viktigt att komma ihåg att ramverket kommer att underkastas regelbundna granskningar för att säkerställa att dess olika aspekter fungerar effektivt i praktiken. Detta för att garantera att den säkerhet och skyddsnivå som beslutet avser att uppnå fortsätter att vara relevant och hållbar över tiden.

För att få den mest aktuella och exakta informationen om detta beslut och dess påverkan på användningen av Google Analytics 4 i Sverige, rekommenderas det att konsultera officiella källor som Europeiska kommissionens webbplats och svenska dataskyddsmyndigheten IMY. Där kan du hitta mer detaljerad information, officiella uttalanden och ytterligare kontext kring detta beslut och dess implikationer.

Sammanfattningsvis innebär detta beslut att svenska företag och organisationer nu har grönt ljus att använda Google Analytics 4 i enlighet med det nya EU-U.S. Data Privacy Framework. Det ger inte bara en möjlighet att dra nytta av kraftfull webbanalys, utan också en känsla av trygghet och legalitet när det gäller överföring och hantering av personuppgifter. Beslutet markerar en framsteg i datatransaktioner över Atlanten och stärker samarbetet mellan EU och Förenta staterna på dataskyddsområdet. Det är en viktig milstolpe som kan forma hur företag och organisationer hanterar och skyddar data i framtiden.

Att poängtera är att vara medveten om att varje enskilt företag ansvarar för sin hantering av personuppgifter. Således också i mätverktyg såsom Google Analytics bl.a.

Hör av er om ni vill vi skall sätta upp bra processer för ert företag!