Hur löser du annonseringen nu när kakfesten är över?

Du kanske har märkt det, kampanjerna på Facebook/Instagram levererar inte alls som tidigare. Skälet är att kakfesten är över. Facebook kan inte alls spåra användare som de kunde tidigare. Jag skrev om detta tidigare i branschtidningen Resumé, du kan läsa inlägget här – annonser som knappt kostade ett par kronor per klick kostar mer än tiofalt. Facebook hittar helt enkelt inte användarna lika enkelt som de gjorde tidigare, eftersom de (och antagligen du) inte lämnar några ”cookies” efter sig. Skönt som användare, mindre skönt som annonsör.

Vad gör man åt det då? Ökar Google Ads? Nja, cookieproblematiken når även Google men inte på samma sätt. Men framför allt är man som användare i ett annat ”mood” när man söker efter något jämfört hur det är när man blir inspirerad i sitt flöde på Instagram eller Facebook. Vi kallar det för framåtlutat, respektive bakåtlutat, läge. I princip finns det bara en väg ut ur detta och det är klassiskt reklamarbete. Man får ägna mer resurser åt kvaliteten på målgrupper liksom själva innehållet i kampanjerna. Eller är det dags att hitta andra plattformar?

Om vi kan hjälpa dig? Ja, det är ”what we do for a living”.

Marcus Hanser