Google – vår tids Standard Oil?

Inte helt oväntat kom tillslut den federala stämningen mot Google, eller…den amerikanska staten stämmer företaget Alphabet för brott mot konkurrenslagen. Det lär inte bli ett kort fall och utfallet är långt ifrån förutsägbart, men investerarna tycks redan förbereda sig för den värsta möjliga utgången – en uppdelning av företaget. Och det i sig gör aktierna oerhört värdefulla idag.

Vad får de denna idé ifrån? Ja, nuvarande konkurrenslagar i USA (och som inspirerat många andra länder) kommer från tiden när Standard Oil hade oligopol på oljeproduktion och distribution i USA. Ett företag satte priser och villkor för alla amerikaner. Det var detta oligopol som gjorde John D Rockefeller till den tidens rikaste man. Känns scenariot igen?

Och hur svarade Rockefeller? Well, han delade upp bolaget i 34 mindre och tillslut också med allt mer uppblandat ägarskap (=sålde aktier) vilket gjorde honom ännu rikare. För bolagen (som du säkert känner igen) Esso, Mobil m fl gick det bra och bildade grunden till nuvarande jätten ExxonMobil, världens tredje största icke statliga bolag.

Således är stämningen mot Aphabet troligen något den bolagstyrelsen räknat med sedan länge, kanske t om ett av skälen att döpa om koncernen från det tidigare namnet Google – då kan det starka varumärket leva vidare i nya ägarkonstellationer.

Marcus Hanser
VD och varumärkesstrateg