Filmen som Facebook stoppade

Arbetande och livsnjutande dalfolk är tydligen mer än vad Facebook tål. Denna film tog vi fram för att lite underhållande visa att det digitala är en integrerad del av vår fysiska vardag. Vardagsfoto som vi pixlat, inget märkvärdigt kan man tycka. Facebook tyckte annorlunda och tillät oss inte använda den i en annonskampanj på fejan och Instagram. Skälet är att vi tydligen ska dölja otillåtna budskap. Vi ställer oss helt frågande. Vad är det vi försöker dölja? Att man har det ohyggligt bra i Dalarna? Ja, det skulle väl vara det då. Och med tanke på hur världsläget ser ut, kanske har vi det otillåtet bra?

Kreativitet handlar om att till viss del bryta regler eller vanemönster. Och det är helt avgörande för kunna skapa en reaktion hos mottagaren. Det är vad vi dagligen jobbar med, för att skapa bättre affärer för våra uppdragsgivare. Men denna gång bröt vi tydligen fel regel, även om det är oklart vilken. Du kanske tycker att vi är galna, men vi är faktiskt lite stolta. Vad ska man med en byrå till om den inte går in för att bryta lite regler?

 

Marcus Hanser

VD