[ Sveriges Allmänningsskogars Förbund ]

Ett av våra många ”viktigaste projekt”

Under flertalet år har Dalarna Digital agerat som byrå till Sveriges Allmänningsskogars Förbund.

Förbundet företräder cirka 670.000 hektar skog, vilket motsvarar cirka 2% av Sveriges skogar.

Vårt samarbete har inneburit ny hemsida och kommunikation. PR & nyhetsbrev. Samt produktion av den film ni kan se nedan.

Tack @orsa_besparingsskog & Martin Moraeus.

Jag vill besöka sasf.se

┍┗┖┘┞┧┭┫┵║═╏╔╩╰╹╺╻╸╷╼━│┑┐┃┆┅┄┈┇┉┊┌┋┎┏┒║┗┖┘┞┧

 WEBB